Festivalbezoekers helpen taalonderzoek

De uitdrukkingen uit een vreemde taal onder de knie krijgen, is vaak ontzettend lastig. Promovendus Ferdy Hubers gaat dit jaar naar het Drongo Talenfestival om bezoekers te testen op hun kennis van Nederlandse zegswijzen. De verzamelde data gebruikt hij om inzicht te krijgen in het leerproces en op termijn om digitale leermiddelen te ontwikkelen.

Klik hier voor het volledige artikel.